Invitasjon til tur for patruljeførere, assistenter og rovere

Her er info om førerpatruljetur. Påmelding på nett avsluttet. Ring Georg om du ønsker plass.

Danmarkstur 2013.docx