ENDRINGER I PLANER – GRØTFEST FOR SPEIDERNE BLIR FØRSTKOMMENDE TIRSDAG KL. 1800 PÅ GRYTNES

Terminlistene våre tilsier jo at vi skulle på ett speiderarrangement som speiderkretsen skulle arrangert i Drammen til uken og ha vår juleavslutning 11. desember.

Da arrangementet i Drammen ser ut til å være lite forberedt velger vi å ikke bruke tid på det.

Derfor kjører vi vår juleavslutning frem en uke.

Speiderne møter førstkommende tirsdag kl. 1800 på Grytnes.

Vi går derfra i fakkeltog opp til barnehagen hvor det blir grøt og ulike leker.

Avslutning kl. 2000. Barna hentes da på p-plassen til Slingrebekken barnehage.

Ha på varmt tøy.

11. desember blir det da speiderfri.

Med hilsen lederne