Peffer, asser og kontaktledere

Hei!

Har sendt e-post til e-postadressene til alle peffer, asser og kontaktledere om forberedelser til Speideraksjonen + forhåndsoppgaver til Stavanger 2013, viktig at dere leser denne.

Meld fra om dere ikke har fått e-posten.

Eirik