Falk vant Tusenfrydbilletter

Sætre Speidergruppe samlet inn 18000 kr til Myamar. Falk ble beste patrulje og vant billetter til Tusenfryd!

speideraksjonen.docx