Skryt av Pingvin!

Pingvin får mye skryt for hvordan de håndterte situasjonen i natt! De får også mye oppmerksomhet. Her ser dere patruljefører Matilda som blir intervjuet av Stavanger Aftenblad.

Som dere ser av bildet blåser det enda godt i området:)

Med vennlig hilsen
Georg N. Smedhus
Rådmann
Røyken Kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
Mobil: +47 970 63 808
Tlf.: +47 31 29 60 00 (sentralbord)
Faks: +47 31 29 60 20
http://www.royken.kommune.no

P Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig!