Bussen er før rute

Vi ligger ann til å ankomme 1745 på Midtbygda. Vi vil ha en felles avslutning / oppsummering med barn og foreldre før barna sendes hjem. Håper foreldrene kan sette av 15 min til dette:)