Til Vandrere og rovere

Heisann. Denne turen fra kretsen er et meget godt tilbud til rovere og ungdomsskoleelever.
Påmelding til kretskontoret (som vist i vedlegget) med kopi til meg!

Med vennlig hilsen
Georg N. Smedhus
970 63 808
grottetur.pdf