Innkalling til gruppeting

Vedlagt ligger innkalling til gruppeting i speideren tirsdag 15. oktober kl 1830 på Grytnes ungdomsskole

Alle medlemmer som har fylt 12 år kan møte. Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. HUSK AT DETTE ER DIN BESTE MULIGHET TIL Å PÅVIRKE HVORDAN SPEIDERGRUPPEN DRIVES, SÅ MØT OPP!

Speidere under 12 år har fri den dagen.

2013 Innkalling til gruppeting okt.doc

2013 rsmte Satsningsomrder.docx