Overnattingstur troppen 19-20 okt

Overnattingstur for troppen 19 – 20 oktober
Vi kjører felles fra bussterminalen på Sætre til Eiksetra ved Garsjø i Lier. Frå Eiksetra går turen til Skimtheia.
Foreldre melder inn hvem som kan kjøre hvilken vei til Håvard og så setter vi opp kjørelister frem og tilbake. Vedlagt ligger invitasjon.
Påmelding til Håvard på knurr15@gmail.com innen tirsdag 15. Oktober.
Overnattingstur troppen 19-20 okt.pdf
Sendt fra min iPad