Patruljemøter i dag

Har fått noen spørsmål om hvor patruljemøtene i dag er. De er på samme sted og klokkeslett som de møtene som var planlagt 12. november (når vi hadde kakesalg). Det vil si at dere må se på patruljens terminliste. Dersom patruljefører har sendt endringer på dette i etterkant gjelder naturlig nok siste beskjed:)