Første troppsmøte + sommerleir.

Årets første troppsmøte er 7. januar. Det begynner som vanlig 1830 på Grytnes.

Etter troppsmøte (dvs. fra kl. 2000) blir det ekstra gruppering. Tema er endelig beslutning ang. sommerleir. Vedlagt ligger beslutningsunderlag.

Alle medlemmer har stemmerett her fra de fyller 12. år.

Mer info om sommerleir sendes ut så fort beslutning er tatt.

Forslag sommerleir 2014_Stre Speidergruppe.docx