Kretsbannerkonkurranse den 9. – 11. mai 2014 på Konnerud

Informasjon om kretsbannerkonkurransen til alle og spesefikk informasjon til peff og ass.
Påmeldingen skjer til patruljefører som melder på patruljen, med aktuelle medlemmer som skal være med, til Elisabeth Solheim.

Frist 27. april kl 12.00 til peff eller ass

Informasjon om kretsbannerkonkurransse alle.docx

Informasjon om kretsbannerkonkurranse – peffer og asser.docx