VS: Pinseleir 2014

Fra: Georg Njargel Smedhus [mailto:Georg.Smedhus@royken.kommune.no]
Sendt: 19. mai 2014 21:37
Til: undisclosed-recipients:
Emne: Pinseleir 2014

Her er info om pinseleir for tropp og rovere – bare å melde seg på!

</

Pinseleir 2014.pdf