Vi er forsinket grunnet kjedekollisjon og lange køer, vanskelig å si når vi er hjemme, 22.00? Ny oppdatterin g kommer.