Vi har passert Breivik og det ser ut til å ha løst seg. Vi forventer å være fremme på Sætre Barneskole k l. 22.00.