Informasjon om oppstart av nytt speiderår

Vi gleder oss til å se dere igjen etter sommerferien. Her finner du infoskriv om oppstart. Merk at det er ulik info til ulike alderstrinn.

PS: Denne infoen har også blitt sendt alle pr. mail. Om du ikke har fått den har vi ikke riktig mailadresse til deg. Send da en mail med riktig adresse til vår medlemsansvarlige helene @ dyrlegenihurum.no

Oppstatsinfo 3 og 4 klasse.doc

Oppsatartstur 5 til 10 klasse.doc