Minner på at frist f or påmelding til Jot a & Joti går ut i mo rgen, 14.10.14.

Informasjon har blitt lagt ut tidligere og ligger lenger ned på siden. Mange har medt seg på allerede, men vi har plass til flere.

Hilsen Elisabeth