VS: Kakesalg i morgen fredag 19.12.

Håper noen har tid og mulighet til å hjelpe til med siste runde av årets kakesalg, kontakt Grethe.

Fra: Grethe Baumann [mailto:gbaumann@online.no]
Sendt: 18. desember 2014 16:12
Til: ‘Eirik M. Demberg’
Emne: Kakesalg i morgen fredag 19.12.

Da er det kun to stk som har meldt seg til å være med å selge kaker i morgen fra kl 16.00 til kl 18.00.

Kan du sende ut en påminnelse så det eventuelt kommer noen til?

Med vennlig hilsen

Grethe Baumann.

Tlf.nr.: 32 79 59 68

Mob. : 90 59 04 27