Årsmøtevedtak

Alle vedtak fra årsmøte er nå publisert under «referater og styrende dokumenter» øverst til høyre i menyen.