Oppsatt gruppemøte i dag (tirsdag 19. mai) avlyses.

Det vil si at det ikke er noe møte for 5-10 klasse unntatt for Isbjørn som øver til NM og sjøspeiderpatruljen som godt kan holde på med båten (det avgjør patruljefører).