NM i speiding i gang

Da er patruljen Isbjørn godt i gang på NM i speiding i Stavanger. 122 lag fra hele landet er med.