Paintball på Rødbysætra – egenærklæring

Som det fremgår av terminlisten skal 1/3 av troppen spille paintball på Rødbysætra. Nå førstkommende tirsdag gjelder det patruljene Bjørn, Dovendyr og «ny A» (ikke fått navn). Disse har også fått mail direkte. Oppmøte kl. 1815 på Rødbysætra. Foreldre må selv organisere kjøring. Barna kan hentes 2000.

Alle må ha med vedlagte egenerklæringen for å spille.

Om noen ikke ønsker å delta kan de komme på troppsmøte de andre speiderne har på Grytnes samme dag. Be i tilfelle barnet om å si fra til en leder når man kommer til Grytnes slik at de blir satt sammen med en annen patrulje den dagen.

Egenerklring under 18.docx