Info til gruppemøte i kveld.

Som alle vet skal vi i kveld bestemme hvor vi skal på sommerleir. I sakspapirene har vi sagt at de to alternativene (Finland og England) koster det samme. Etter å ha fått endelige tilbud fra flyselskapene ser vi at England kan bli ca. 500 kr. dyrere enn det som står i sakspapirene. Det vil si at Finland vil koste 4900 og England 5400 om vi velger dyreste pakke i hvert land (begge priser kan bli 600 kr. billigere om vi ikke velger ekstra døgn). Viktig at de speideren som skal være med på møtet sjekker hjemme om hva de skal ta seg råd til slik at ikke alle stemmer for det dyreste bare fordi det er kultJ