Helgens tur JOTA / JOTI

Vi har fått noen spørsmål om oppmøte for JOTA/JOTI. Dette er sendt ut på mail ved invitasjonen. Oppmøte er på Høvik skole i Lier kl. 1800. Se detaljer her: http://nedrebuskerud.no/wp/wp-content/uploads/2014/11/jotajoti-invitasjon-ferdig.pdf. Innbetaling av kr. 500 gjørs til Sætre Speidergruppes konto: 2240 20 87777. Ledere på leiren fra Sætre er Heidi Lange, Randi Tenmann, Georg Smedhus og Bjørn Leitås.