Dato for sommerleir + referat fra sist gruppeting.

På sist gruppeting avgjorde vi at vi reiser på sommerleir til Finland! Der besøker vi den finske landsleiren, der det ventes opp mot 15000 speidere. Se link her: http://roihu2016.fi/sv

Speiderne foretrakk å reise med ferge så det blir buss eller tog til Stockholm og ferge t/tr Stockholm / Finland (nattferge). Avreise blir 18. eller 19. juli, hjemkomst 29. eller 30. juli. Sett av datoene nå. Mer info følger sendere.

Referat fra sist gruppeting finner du under fanen «Ressurser» på linjen over.