Kan du bidra til årsfesten?

For at årsfesten 07.02 skal bli en skikkelig fest trenger vi hjelp til blant annet:

-Ta ansvar for lotteriet og skaffe gevinster til lotteriet 

Kan du skaffe en gevinst eller to?

-Baking av kaker og varm (ferdig) kaffe og tevann på termokanner

Forskjellige kaker med og uten gluten, egg, melk og nøtter 🙂 Se vedlegg

-Rigge til med bord og stoler (møte 14.30)

-Ansvarlige bevertning (møte 16.45)

-Rydding etter festen 

Sjekk ut listen og se hva DU kan bidra med Oppgaver årsfest 2016, red                                og gi beskjed til torill.holien@online.no 

Årsfesten begynner kl 17. Invitasjon kommer……