Freddy Kalas til NM2016!

Underholdningsavdelingen søker alle som mener de kan toppe Freddy Kalas og fiskene on stage eller back stage!  Kan du/dere opptre for 2 000 mennesfreddy_kalas_2_1ker på en stor scene? Har du lyst til å serve artistene, har du teknisk talent eller erfaring?

Do you feel the rush?

Meld interresse: olavandreashovik@me.com

11043231_1782898155267901_1121684848868925665_o