Troppsmøte 05.04 .16

I tillegg til kopp, pølse og lompe, så ta gjerne med kniv.
Og de som har tennstål kan gjerne ta med det.

Som dere kanskje skjønner skal vi ha om ulike båltyper i dag.