Vi er hjemme 16.00

Alle har vært kjempeflinke å pakke ned leiren. Vi regner med å være hjemme i Sætre Ca. kl. 16.00. Vi ses ved Storkiosken.