JotaJoti 2016

Noen endringer i informasjon, legg merke til at hjemreisetidspunkt på søndag er kl. 13.00.

Her ligger også mer informasjon om hva som tilbys av aktiviteter. Mye spennende.

Har fått mange påmeldinger, men fortsatt mulighet for å melde seg på.

Hilsen Elisabeth

jota joti 2016, invitasjon (2).docx