Kakesalg – direkte bestilling

Takk for innsatsen på kakesalget. Minner om at bestillinger og forhåndssalg enda er mulig. Selg gjerne til venner, på jobb og lignende. Bruk da vedlagte skjema og send det inn innen 30. november til gbaumann. Forhåndsbestilte varer deles ut en ukes tid i etterkant. Salgsliste og informasjon om produktene ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen lederne

Kakesalg.pdf

Bestillingsskjema kakesalg speidern 2016.xlsx