Troppstur til Rødbysætra!

Sjø og landspeider patruljer inviteres til Troppstur på Rødbysætra 29.09-01.10. Påmelding til paul.kristiansen@getmail.no innen 25.09.
Se utfyllende informasjon i vedlegg.
Rødbysætra