Speiderne stiller opp på TV-aksjonen

Søndag 22.10.17 er det igjen tid for TV-aksjonen. Speideren stiller som vanlig opp som bøssebærere. TV-aksjonen 2017 går til UNICEFS arbeid for å gi barn rammet av krig og konflikt i Columbia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan utdanning. I krigs- og konfliktområder i disse landene får bare hvert femte barn skolegang. https://www.nrk.no/tvaksjonen/. Oppmøte på loftet i Bankbygget i Sætre (speidere på Tofte kan møte direkte der). Flokken møter kl. 14 .00 og troppen 14.30. Barna går to og to sammen. Barna i flokken går sammen med voksne, så vi har behov for at en del foreldre er med. Det bør settes av ca. 2 timer til selve innsamlingen. Ha speiderskjerf/skjorte på, slik at folk kan se at dere kommer i regi av speideren. Vel møtt til et viktig og hyggelig oppdrag.