Bli med til England!

Vi skal til England til sommeren!! Naturlig vis blir du også med!? Leiren er betydelig sponset (over 1000 kr. pr. stk). Selv om man enda kan bestemme (og ombestemme) seg en stund må vi melde på gruppen og betale depositum for ca. antall alt nå. Ber derfor om snarlig signal på hvem som vil bli med. Si gjerne fra også om du vet du ikke blir med slik at vi betaler depositum for et mest mulig korrekt antall! Om prisen fremdeles er for høy for noen så si fra til Georg så skal vi se om vi finner en ordning slik at alle kan bli med. NB: LEIREN ER FOR DEM SOM NÅ GÅR 5. KLASSE OG OPPOVER. BARN I FLOKKEN KAN VÆRE MED OM FORELDRE OGSÅ DELTAR – EGNE PRISER GJELDER DA!

Sommerleir 2018.pdf