Patruljemøte 23.1.

I morgen er det årets første patruljemøte for landspeiderne i Troppen. Sjekk mail fra peff/ass om sted og tid for møtet. Har du spørsmål, ring peff’en.