Stor aktivitet i Sætre speidergruppe

Vi har stor aktivitet i Sætre Speidergruppe men det oppdateres ikke på disse sidene. All info om møter og turer legges nå ut på Spond som du inviteres inn i når du melder deg inn. Kontaktinfo for innmelding ser du under «bli medlem».

Vi har følgende enheter: Flokk (3. og 4. klasse). Tropp – landspeider 5. til 10. klasse. Tropp – sjøspeider 5. til 10. klasse. Roverlag fra 1. klasse vgs.