Stor aktivitet i Sætre speidergruppe

Vi har stor aktivitet i Sætre Speidergruppe men det oppdateres ikke på disse sidene. All info om møter og turer legges nå ut på Spond som du inviteres inn i når du melder deg inn. Kontaktinfo for innmelding ser du under «bli medlem».

Vi har følgende enheter: Flokk (3. og 4. klasse). Tropp – landspeider 5. til 10. klasse. Tropp – sjøspeider 5. til 10. klasse. Roverlag fra 1. klasse vgs.

Speideraksjon tirsdag 17. april

Tirsdag 17.4 gjennomfører Sætre speidergruppe Speideraksjonen 2018, som i år går til å bidra for utdanning for barn og unge i det flyktningerammede Sør-Sudan. For å samle inn penger til dette viktige formålet, stiller speidere i Flokken og Troppen som bøssebærere denne tirsdagen.
Det er oppmøte for speidere på loftet i Bankbygget i Sætre (samme sted som på TV- aksjonen). For å unngå for mye venting møter Flokken klokken kl. 17.30 og Troppen klokken 18.00. Her registreres de og får bøsser utdelt. Barn i Troppen går to og to sammen, mens barn i Flokken går sammen med voksne. Det bør settes av ca. 2 timer til selve innsamlingen. Ha speiderskjerf/skjorte på, slik at folk kan se at barna er speidere og kommer i regi av speideren. – Dette er et hyggelig og meningsfullt oppdrag, der vi sammen kan bidra for at andre får det bedre

Årsmøte

Her er innkalling til årsmøte i Sætre speidergruppe tirsdag 20. februar. Merk at årsmøte i speideren er for alle ledere og medlemmer fra og med de fyller 12 år. Det er altså ikke et foreldremøte.

Alle speidere som IKKE har fylt 12 år har speiderfri den dagen. Årsmøtepapirer blir forløpende publisert her: https://saetrespeidergruppe.net/referater-og-styrende-dokumenter/

2018- rsmte innkalling.doc

Årsmøte

Årsmøtet, som skulle avholdes førstkommende tirsdag, blir utsatt til 20. februar.

Flokken får dermed ordinært møte på tirsdag og fri den 20. februar

Troppen får melding fra sine ledere om hva de gjør.

Vertsfamilie?

Vi har fått henvendelse om noen neste skoleår kan tenke seg å være vertsfamilie for en tysk jente som er aktiv speider. Det er to forskjellige jenter som skal ha hver sin familie. Om dette er noe for dere så les vedlegget og ta kontakt med Georg så formidles kontakt til utvekslingsorganisasjonen.

Dokument5.docx