Speiderne stiller opp på TV-aksjonen

Søndag 22.10.17 er det igjen tid for TV-aksjonen. Speideren stiller som vanlig opp som bøssebærere. TV-aksjonen 2017 går til UNICEFS arbeid for å gi barn rammet av krig og konflikt i Columbia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan utdanning. I krigs- og konfliktområder i disse landene får bare hvert femte barn skolegang. https://www.nrk.no/tvaksjonen/. Oppmøte på loftet i Bankbygget i Sætre (speidere på Tofte kan møte direkte der). Flokken møter kl. 14 .00 og troppen 14.30. Barna går to og to sammen. Barna i flokken går sammen med voksne, så vi har behov for at en del foreldre er med. Det bør settes av ca. 2 timer til selve innsamlingen. Ha speiderskjerf/skjorte på, slik at folk kan se at dere kommer i regi av speideren. Vel møtt til et viktig og hyggelig oppdrag.

Kodeklubb høsten 2017

Mange i speideren var i vår med i Sætre Kodeklubb som drives av noen «speiderpappaer». Dette er et godt tilbud der barna lærer programmering. Mens tilbudet i vår var drevet tidsmessig integrert med noen speidermøter er det i høst på mandager. Her ser dere info. Bare å bli med!

Kodeklubben_stre_2017.pdf

Terminlister publisert

Terminliste for tropp og flokk er nå publisert under menyen «terminlister» øverst på siden.

Sjøspeideren har egen terminliste som sendes ut litt senere. Første dag (29. august) møtes de kl. 1800 ved båtene.

 

Thomas Velthoven til minne

Vi minnes i takknemlighet Thomas Velthoven som bisettes i dag. Thomas var mangeårig speiderleder som nå har gått bort så alt for tidlig. Vi sender våre kondolanser til familien. Thomas bidro med mye i speidergrupper og er også den som etablerte denne hjemmesiden som vår siste hilsen nå legges ut på.